English | Deutsch | Svenska

>>> home >>> mitt studium

Sedan året 2001 läser jag trafik- och transportingenjörprogrammet på tekniska universitetet i Dresden/Tyskland med huvudämnet kollektivtrafik och järnvägssystem. Här ska ställas fram programmet och de utvalda ämnena. En noggrannare beskrivning finns på de tyska eller engelska sidorna.

Under mina studier skrev jag några rapporter och uppsatser dom kan läsas på sidan  mina rapporter.